Wykaz kursow

Spawacz metodą MAG - I stopień wykonywanie spoin pachwinowych

poniedziałek, 04 czerwiec 2018 - piątek, 29 czerwiec 2018

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania metodą MIG-131 (spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą) lub spawania metodą MAG-135 (spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań odpowiednich norm

Spawanie metodą TIG - 141 ( spawanie łukowe elektrodą wolframową ).Wykonywanie spoin pachwinowych złączy blach i rur .

poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie przez uczestnika kursu umiejętności spawania łukowego elektrodą wolframową metodą ( TIG ) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych złączy blach i rur oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań norm PN EN 287-1 lub PN EN 287-2

Kierowca-operator wózków napędzanych podnośnikowych

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 15:00

Kurs wózki widłowe pozwala zdobyć uprawnienia operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym, jak również umiejętności związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Zdobycie uprawnień na operatora wózka widłowego jest warunkiem koniecznym do podjęcia zatrudnienia we wszelkiego rodzaju magazynach, hurtowniach, oraz w zakładach produkcyjnych. Kurs przeznaczony jest dla każdego, kto potrzebuje poszerzyć kwalifikacje, zdobyć uprawnienia do operowania wózkiem widłowym, lub przebranżowić się.

 

Konserwator wózków jezdniowych

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 16:30

Celem szkolenia jest: przygotowanie słuchaczy do zaliczenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych przed UDT.

Egzamin energetyczny

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 16:30

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III.

Egzamin energetyczny w zakresie grupy I, II i III

wtorek, 26 czerwiec 2018 15:30

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Egzamin energetyczny w zakresie grupy I, II i III

piątek, 06 lipiec 2018 15:00

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.