Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń grupy I

Kurs jest realizowany na bieżąco po skompletowaniu grupy 6-10 osobowej.

Liczba godzin: 30 godz.
W programie min.:
- przepisy prawne w zakresie urządzeń energetycznych,
- rodzaje, budowa oraz zasady eksploatacji urządzeń i instalacji,
- organizacja prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
- ochrona przeciwporażeniowa, przepisy bhp i ppoż.,
- prace kontrolno-pomiarowe,
- zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom porażonym

Po kursie jego uczestnicy przystępują do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu zostaje wydane świadectwo kwalifikacyjne w zakresie grupy I