Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Kurs prawa jazdy kat.B

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu na kategorie B ustala indywidualnie instruktor, przy czym: - liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż 30 godzin, - liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 30 godzin.

Po zakończeniu szkolenia Absolwent będzie posiadał wiadomości, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym: - zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego; - zasad zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni; - wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowanie decyzji, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in.; - alkoholu lub innego podobnie działającego środka, - wahań stanu emocjonalnego, - zmęczenia; zagrożeń związanych z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu; zagrożeń związanych z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnych warunkach widoczności; zasad korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy; zasad użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska; zasad ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowanie i używania pojazdu; zasad postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasad udzielania pierwszeństwa pomocy ofiarom wypadku; rodzajów dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni; zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym; oraz posiadał umiejętności i zachowania w zakresie: przygotowania się do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy; posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania; włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z innymi przy użyciu dopuszczalnych środków; bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych; obserwowania drogi przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń; skutecznego reagowania w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowania awaryjnego; jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu; jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego; zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu; wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które maja bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy; podejmowania działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Po zakończonym szkoleniu podstawowym lub dodatkowym, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na kursie dla kandydatów na kierowców.