Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Spawanie metodą MIG-131 (spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą) lub MAG-135 (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą). Wykonywanie doczołowych złączy blach

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania metodą MIG -131 (spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą) lub spawania metodą MAG-135 (spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą) w zakresie wykonywania doczołowych złączy blach oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy PN-EN 287-1 (EN 287-1:2004) lub PN-EN ISO 9606-2 (EN ISO 9606-2:204) dla metody MIG oraz PN-EN 287-1 (EN 287-1:2004) dla metody MAG.

Po ukończeniu kursu Absolwent będzie znał:
• zasady spawania metodą MIG lub MAG (spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą lub spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą) w zakresie wykonywania doczołowych złączy blach,
• oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali lub aluminium wg PN-CR ISO 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),
• oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
• obróbkę cieplną złączy spawanych,
• niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania materiałów i złączy spawanych,
• zasady unikania i usuwania niezgodności spawalniczych,
• przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
• podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
• działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
• podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
• wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
• zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

oraz umiał:
• przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
• obierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
• czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
• uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
• dobierać parametry spawania,
• wykonywać złącza blach ze spoinami czołowymi w poszczególnych pozycjach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
• wykonywać w odpowiedniej pozycji spawania, zgodnie z dodatkowo uzyskanymi uprawnieniami, doczołowe złącza rur o średnicach zewnętrznych powyżej 150 lub 500 mm w zależności od pozycji złącza egzaminacyjnego (patrz tablica nr 1 załącznika do niniejszego programu),
• oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
• stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
• udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
• postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.