Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

OKZ Leżajsk

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W LEŻAJSKU

lezajsk
37-300 Leżajsk, ul. Rzeszowska 18
Tel.: 017 242-09-36, Fax.: 017 242-09-36, Kom.: 692 445 009 i 510 998 009

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skype: okz.lezajsk_zdzrzeszow

Zapraszamy od poniedziałku do piątką w godz. od 7.30 do 14.30

FB OKZ Lezajsk

Informacje dla pracodawców: Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady dofinansowania kursów/ szkoleń.

kfs

Pracodawco! Skorzystaj z dofinansowania kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ten sposób możesz podnieść kwalifikacje zawodowe zarówno swoje jak i swoich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, celem KFS jest przeciwdziałanie utracie pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy i wymiar czasu pracy zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia finansowanego w ramach KFS. Co więcej pracodawca na takich samych zasadach jak jego pracownicy może skorzystać z w/w wsparcia.
Na co można przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Środki KFS rozdysponowywane są przez Powiatowe Urzędy Pracy i mogą być przeznaczone na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Zakres działań finansowanych przez pracodawcę, możliwych do objęcia wsparciem środkami KFS, obejmuje:

  • kursy oraz studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie oraz psychologiczne wymagane do podjęcia pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikro przedsiębiorców (przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub bilans całkowity nie przekracza 2 min. EUR), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
W roku 2016 środki z KFS, którego dysponentem są Powiatowe Urzędy Pracy, będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących tj. pracowników i pracodawców w wieku od 18 lat.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Leżajsku informuje o możliwości zorganizowania i przeprowadzenia wysokiej jakości kursów/ szkoleń dla pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Zapraszamy!


W najbliższym czasie rozpoczynamy następujące kursy

Tytuł Odsłony
Fryzjer. Trwa nabór. 2883
Podstawy obsługi komputera. Trwa nabór. 2209
Kucharz. Trwają zapisy. 2167
Spawanie metodą TIG-141. Wykonywanie doczołowych złączy blach. Trwa nabór. 2143
Sprzedawca. Trwają zapisy. 2102
Spawanie metodą MAG - 135 - wykonywanie spoin pachwinowych złączy blach i rur. Trwa nabór. 1972
Przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego dla elektryków w zakresie prac kontolno-pomiarowych. Trwają zapisy. 1740
Przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego gr. II (cieplnej). Trwają zapisy. 1660
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych. Trwają zapisy. 1638
Przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego gr. III (gazowej). Trwają zapisy. 1587
Spawanie metodą TIG-141. Wykonywanie doczołowych złączy rur. Trwa nabór. 1551
Spawanie metodą MIG - 131 (spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą) lub MAG-135 (spawanie łukowe w osłonie gazu aktwynego elektrodą topliwą). Wykonywanie doczołowych złączy rur). Trwa nabór. 1526
Spawanie metodą MIG-131 (spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą) lub MAG-135 (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą). Wykonywanie doczołowych złączy blach. Trwa nabór. 1378
Spawanie metodą MIG-131 (spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą) lub MAG-135 (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą). Wykonywanie spoin pachwinowych złączy blach. Trwa nabór. 1231