Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111. Wykonywanie doczołowych złączy rur. Kurs organizowany cyklicznie w zależności od naboru.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania łukowego elektrodą otuloną – 111 w zakresie wykonywania doczołowych złączy rur oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy PN-EN 287-1 (EN 287-1:2004).

Po ukończeniu kursu Absolwent będzie znał:
• zasady spawania łukowego elektrodą otuloną w zakresie wykonywania doczołowych złączy rur,
• oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg PN-CR ISO 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),
• oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
• obróbkę cieplną złączy spawanych,
• niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania materiałów i złączy spawanych,
• zasady unikania i usuwania niezgodności spawalniczych,
• przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
• podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
• działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
• podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
• wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
• zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

oraz umiał:
• przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
• dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
• czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
• uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
• dobierać parametry spawania,
• wykonywać doczołowe złącza rur w poszczególnych pozycjach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
• oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
• stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
• udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.