Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Wierzytelności w firmie - zabezpieczenia, obrót i windykacja. Kurs organizowany cyklicznie w zależności od naboru.

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiadomości i umiejętności samodzielnej obsługi wierzytelności, w szczególności zaś:
• ograniczania ryzyka transakcji gospodarczych poprzez gromadzenie i analizę informacji gospodarczej oraz stosowanie zabezpieczeń prawnych,
• budowania strategii udzielania kredytu kupieckiego,
• aktywnego uczestnictwa w rynku obrotu wierzytelnościami,
• prowadzenia monitoringu i polubownej windykacji należności,
• reprezantacji wierzyciela w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz w postępowaniu karnym przeciwko dłużnikowi.

Absolwent kursu będzie przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych menedżera lub pracownika działu zarządzania wierzytelnościami i windykacji wierzytelności w instytucjach finansowych, w szczególności zaś: bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, firmach ubezpieczeniowych i faktoringowych. Umiejętności, jakie nabędzie absolwent kursu, umożliwią mu zatrudnienie w firmach profesjonalnie zajmujących się obsługą wierzytelności, w tym w firmach windykacyjnych, giełdach wierzytelności i kancelariach prawnych.
Kurs przygotowuje do wsparcia procesu zarządzania finansami w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym, prowadzących sprzedaż towarów i usług z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności.
Absolwent kursu zdobędzie umiejętności umożliwiające samodzielne prowadzenie monitoringu i windykacji telefonicznej, korespondencyjnej oraz wyjazdowej. Będzie przygotowany do skutecznego prowadzenia negocjacji windykacyjnych i radzenia sobie z typowymi postawami dłużników.