Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Kierowca – operator wózków jezdniowych napędzanych - szkolenia organizowane cyklicznie w zależności od naboru.

Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych
1.Podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
Kat IIIWJO
2. Podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
Kat IIWJO
3. Podnośnikowe specjalizowane
Kat IWJO

graf 3Informacje ogólne o kursie:

1. Nazwa kursu: kurs dla kierowców-operatorów wózków jezdniowych napędzanych
2. Warunki stawiane kandydatom na kurs:
- ukończone 18 lat
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
- ukończona szkoła podstawowa
3. Cel szkolenia:
Uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz
z osprzętem
4. Dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje
Na podstawie niniejszego programu szkolenia alternatywnie możliwy jest do uzyskania
jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do obsługi
wózków jezdniowych:
• Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) lub
• Imienne zezwolenie do obsługi wózków wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) wystawiane przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracodawcy. Imienne zezwolenie wydawane jest pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla operatorów, według zatwierdzonego programu szkolenia
• Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Zapewniamy kadrę doskonale wyszkoloną, która z pełną dbałością o klienta przekazuje Państwu wymaganą i niezbędną wiedzę.
Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania.
Prowadzimy szkolenia na terenie firm w proponowanych godzinach.