Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Trwają zapisy na nową grupę

 Szkolenie jest przeznaczone dla:
• pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
• innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
• oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniam,
• kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
• ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Celem jest również opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
• organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
• organizacji stanowisk pracy w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniający bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom,
• prowadzenia analiz i oceny materialnych warunków i organizacji pracy w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy,
• inicjowania i planowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy,
• kształtowania warunków i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, optymalizację ich wysiłku fizycznego i psychicznego oraz sprawności działania,
• prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy dla pracowników oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników, zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakładach pracy