Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Trwają zapisy na kolejną grupę

Opis:

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności
z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),
Tematyka szkolenia:
1. Podstawy pedagogiki – 20 godz.
2. Podstawy psychologii – 20 godz.
3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego – 30 godz.
4. Praktyka metodyczna – 10 godz.

Ilość godzin: 80

Warunki uczestnictwa:Wykształcenie minimum średnie, średnie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle , przemyśle.

Dodatkowe informacje: Kurs kończy się egzaminem złożonym przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez organizatora kształcenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.)
Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu i suplement do zaświadczenia
wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).