Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

OKZ Stalowa Wola

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STALOWEJ WOLI

OKZ STALOWA WOLA


37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A, IV p. pok. 409
Tel.: 015 842-41-78, Fax.: 015 842-41-78, Kom.: 0 692-445-022, 0 510 998 022

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skype: okz.stalowa.wola_zdzrzeszow

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

FB OKZ StalowaWola

OKZ Stalowa WolaOKZ Stalowa Wola

 

Informacje dla pracodawców: Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady dofinansowania kursów/ szkoleń.

kfs

Pracodawco! Skorzystaj z dofinansowania kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ten sposób możesz podnieść kwalifikacje zawodowe zarówno swoje jak i swoich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, celem KFS jest przeciwdziałanie utracie pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy i wymiar czasu pracy zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia finansowanego w ramach KFS. Co więcej pracodawca na takich samych zasadach jak jego pracownicy może skorzystać z w/w wsparcia.

Na co można przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Środki KFS rozdysponowywane są przez Powiatowe Urzędy Pracy i mogą być przeznaczone na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Zakres działań finansowanych przez pracodawcę, możliwych do objęcia wsparciem środkami KFS, obejmuje:

  • kursy oraz studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie oraz psychologiczne wymagane do podjęcia pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikro przedsiębiorców (przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub bilans całkowity nie przekracza 2 min. EUR), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W roku 2016 środki z KFS, którego dysponentem są Powiatowe Urzędy Pracy, będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących tj. pracowników i pracodawców w wieku od 18 lat.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli informuje o możliwości zorganizowania i przeprowadzenia wysokiej jakości kursów/ szkoleń dla pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

ZAPRASZAMY!


 

LO Stalowa Wola


OFERTA SZKOLEŃ KURSOWYCH:

KURSY Z ZAKRESU BHP
• Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
• Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• Dla pracowników inżynieryjno – technicznych
• Dla pracowników administracyjno biurowych

KURSY Z ZAKRESU OBSŁUGI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
• Uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru:
GR I (urządzenia, instalacje i sieci wytwarzające, przesyłające i zużywające
energię elektryczną)
GR II (urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz
przetwarzające i przesyłające ciepło)
GR III (urządzenia instalacje i sieci gazowe)
• Palacz c. o.
• Obsługa i konserwacja suwnic
• Obsługa i konserwacja wciągników
• Obsługa żurawi samojezdnych
• Obsługa i konserwacja podestów ruchomych
• Spawanie :
- Elektryczne
- Spawanie w osłonie CO2 i argonu (MAG/MIG/
- Spawanie gazowe
- Spawanie w osłonie argonu metodą TIG
- Cięcie gazem

KURSY W ZAWODACH BUDOWLANYCH
• Betoniarz- zbrojarz
• Brukarz
• Murarz – Tynkarz
• Posadzkarz- Glazurnik
• Blacharz – Dekarz
• Stolarz- Cieśla
• Technolog robót wykończeniowych

KURSY Z ZAKRESU TRANSPORTU
• Kierowca – operator wózków jezdniowych napędzanych

KURSY PEDAGOGICZNE
• Dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
• Dla wychowawców kolonii
• Dla kierowników kolonii

KURSY EKONOMICZNO – FINANSOWE I ADMINISTRACYJNO- BIUROWE
• Pracownik administracyjno- biurowy
• Księgowość z wykorzystaniem komputera
• Sekretarka – asystentka
• Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
• Prowadzenie komputerowej Księgi Przychodów i Rozchodów

KURSY INFORMATYCZNE
• Podstawowa obsługa komputera
• Obsługa programów graficznych
• Obsługa pakietu biurowego Office
• Korzystanie z Internetu

KURSY Z ZAKRESU USŁUG I RZEMIOSŁA
• Krawiecki
• Fryzjerski
• Kosmetyczny
• Opiekunka ludzi starszych i chorych
• Bukieciarstwo
• Monter instalacji wod.- kan. c.o. i gazowych

KURSY Z ZAKRESU GASTRONOMII I HANDLU
• Profesjonalny sprzedawca
• Przedstawiciel handlowy
• Sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
• Magazynier z umiejętnością obsługi komputera i programów magazynowych
• Barman
• Kelner
• Kucharz
• Kierownik małej gastronomii
• Organizacja przyjęć okolicznościowych (catering)
• Ciastkarz- cukiernik

INNE:
• Aktywizacja zawodowa
• Warsztaty skutecznej komunikacji
• Trening asertywności
• Pierwsza pomoc przedmedyczna.


 W najbliższym czasie rozpoczynamy następujące kursy