Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

OKZ Strzyżów

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STRZYŻOWIE

strzyzow
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 20
Tel.: 17 276-11-98, Fax.: 17 276-11-98, Kom.: 692-445-010, 510-998-010

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skype: okz.strzyzow_zdzrzeszow

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30

 


Zapraszamy na szkolenia z zakresu:

- szkolenie przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w grupie I, II i III
( Grupa I - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa II - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa III - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe)
- Kierowca wózków jezdniowych napędzanych
- Sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
-Obsługa kas fiskalnych
- Magazynier z umiejętnością obsługi programów magazynowych

BHP
- szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
- szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa
w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

Wszystkim korzystającym z naszych usług oferujemy:
- Dostosowanie rodzaju i poziomu szkoleń do indywidualnych wymagań
- Dogodne terminy zajęć
- Możliwość organizacji szkolenia na terenie zakładu pracy
- Cena do uzgodnienia

Zapraszamy!!!


 

Informacje dla pracodawców: Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady dofinansowania kursów/ szkoleń.

Pracodawco! Skorzystaj z dofinansowania kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ten sposób możesz podnieść kwalifikacje zawodowe zarówno swoje jak i swoich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, celem KFS jest przeciwdziałanie utracie pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy i wymiar czasu pracy zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia finansowanego w ramach KFS. Co więcej pracodawca na takich samych zasadach jak jego pracownicy może skorzystać z w/w wsparcia.
Na co można przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Środki KFS rozdysponowywane są przez Powiatowe Urzędy Pracy i mogą być przeznaczone na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Zakres działań finansowanych przez pracodawcę, możliwych do objęcia wsparciem środkami KFS, obejmuje:

  •  kursy oraz studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie oraz psychologiczne wymagane do podjęcia pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikro przedsiębiorców (przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub bilans całkowity nie przekracza 2 min. EUR), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
W roku 2016 środki z KFS, którego dysponentem są Powiatowe Urzędy Pracy, będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących tj. pracowników i pracodawców w wieku od 18 lat.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie informuje o możliwości zorganizowania i przeprowadzenia wysokiej jakości kursów/ szkoleń dla pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

ZAPRASZAMY


KFS Strzyzow

W najbliższym czasie rozpoczynamy następujące kursy