Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka w szkole jest bezpłatna

Wystawiamy legitymacje szkolne, wymagane zaświadczenia
Organizujemy praktyki zawodowe.

Czas trwania nauki: Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w piątki, soboty i niedziele.

Słuchacze kończący szkołę otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
- po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, otrzymują również dyplom uzyskania tytułu zawodowego Technika BHP oraz suplement do dyplomu wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Opis kierunku
W każdej firmie musi być zatrudniony na pełny etat lub jego część specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy. Absolwenci kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
Kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje analizy, dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Osoba będąca technikiem BHP prowadzi szkolenia Technik BHP zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem w środowisku pracy, we wszystkich zakładach, w których jest to wymagane.
Rekrutacja
Na kierunek technik bhp kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• 3 zdjęcia,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy;
formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line.