Komisja spawalnicza przy ZDZ Rzeszów nadaje kwalifikacje spawalnicze zgodne z normą PN-EN-287-1 i 2 w metodach 111, 135, 141 i 311 oraz dokonuje weryfikacji uprawnień spawalniczych dla osób, którym wygasa termin ważności.
Egzaminy kwalifikacyjne i weryfikacyjne nadawane są przez egzaminatorów posiadających licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Egzaminy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (W-04/IS-17) i pod merytorycznym nadzorem Instytutu.

Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu spawacza jest dwujęzyczne świadectwo egzaminu spawacza w wersji polsko-angielskiej lub polsko-niemieckiej i wpis do Książki Spawacza.