Policealne Studium istnieje w Dębicy od 1 lutego 2011 r. Zajęcia dobywają się w 2 budynkach w siedzibie szkoły w Dębicy ul Kolejowa 12 i w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy ul. H. Wagnera

W ofercie edukacyjnej Policealnego Studium proponujemy kształcenie na bezpłatnych kierunkach zaocznych:

Słuchacze zgodnie z przepisami prawa oświatowego przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe organizowanych przez CKE

Słuchacze naszego Studium zdobywają umiejętności zawodowe uczestnicząc w zajęciach teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez nauczycieli praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci wszystkich kierunków znajdują zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji zawodowych w Polsce i krajach UE.