Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111. Wykonywanie doczołowych złączy blach. Trwa nabór.

KURS DARMOWY W RAMACH PROJEKTU

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania łukowego elektrodą otuloną -111 w zakresie wykonywania doczołowych złączy blach oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy PN-EN 287-1 (EN 287-1:2004).

Po ukończeniu kursu Absolwent będzie znał:zasady spawania łukowego elektrodą otuloną w zakresie wykonywania spoin czołowych złączy blach,
* oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg PN-CR ISO 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),
* oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
* obróbkę cieplną złączy spawanych,
* niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania materiałów i złączy spawanych,
* zasady unikania i usuwania niezgodności spawalniczych,
* przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
* podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
* działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
* podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
* wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
* zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

oraz umiał:

* przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
* dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
* czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
* uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
* dobierać parametry spawania,
* wykonywać doczołowe złącza blach w poszczególnych pozycjach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
* wykonywać w odpowiedniej pozycji spawania, zgodnie z dodatkowo uzyskanymi uprawnieniami, doczołowe złącza rur o średnicach zewnętrznych powyżej 150 lub 500 mm w zależności od pozycji złącza egzaminacyjnego (patrz tablica nr 1 załącznika do niniejszego programu),
* oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
* stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
* udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
* postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.